Både og lokaler

Roklubben Gefion

LOKALER & BÅDE

VI HAR EN SMUK BÅDPARK, ET DEJLIGT KLUBLOKALE, ET KØKKEN,

ET STORT OMKLÆDNINGSRUM OG ET GYMNASTIK/ SPINNING-LOKALE

GEFIONs BÅDPARK

 

 

Her kan du læse om vores både og hvordan vi vedligeholder dem.

 

Vi har en smuk bådpark med både rigtigt gamle og nyere både. De skal efterses og vedligeholdes, så vi har dem så længe som muligt og så sikkerheden er i orden, når vi er på vandet.

 

Alle robåde har sit eget hold af roere og en bådansvarlig knyttet til sig. I praksis vil det sige, at alle aktive roere bliver sat på et hold, der skal tage sig af vedligeholdelsen af en båd. På dette hold er der en bådansvarlig og ex. antal medhjælpere, som skal stå for vedligeholdelsen af båden.

 

Se bådholdene her: Bådansvarlige og hjælpere

 

Hvorfor nu det?

 • For at sikre, at alle både løbende bliver gennemgået og repareret/ slebet, lakeret/ renoveret i det nødvendige omfang én gang årligt
 • For at højne kvaliteten af bådparken
 • For at fordele ansvaret på flere hænder og delagtiggøre medlemmerne i ansvaret for bådene
 • For at fordele arbejdet bedre.
 • For at få større forståelse af materiellet
 • For at sikre at viden og kunnen i vedligeholdet bliver givet videre.
 • For at sikre fremtiden i bådhallen

 

Hvad er en bådansvarlig?

 • Den bådansvarlige bliver udpeget af bestyrelsen/materialeudvalget, denne får samtidig tildelt en bestemt båd.
 • Sammen med materialeforvalteren gennemgår den bådansvarlige båden og laver en renovations-/arbejdsplan.
 • Den bådansvarlige sørger for at indkalde sit hold til arbejdsdage/aftner /timer.
 • Den bådansvarlige koordinerer opgaverne med og omkring arbejdet med båden med sit hold.
 • Det er ønskeligt, at de bådansvarlige har 1. materialekursus, men ikke en forudsætning.

 

Hvad er et bådhold?

 

 • Den enkelte på bådholdet bliver af bestyrelsen/materialeudvalget sat på hold med en bådansvarlig og dermed knyttet til en bestemt båd.
 • Den enkelte har selv et ansvar for at udføre opgaver i forbindelse med arbejdet på båden.
 • Ideen er at alle på holdet skal føle sig ansvarlige for, at båden står klar til at komme på vandet ved sæsonens begyndelse.

 

Opgaverne i forbindelse med renovering af bådene er mange. Dels er der små og store, svære og lette opgaver med selve båden, der er også oprydning og evt. opvartning af bådholdet, dvs. alle kan være med.

 

Hvordan?

 • Der vil for bådholdene blive afholdt nogle dage i bådhallen, hvor de sammen med materialeudvalget gennemgår bådene for at beslutte årets projekt med bådene.
 • Det enkelte hold aftaler indbyrdes, hvornår man mødes til klargøring af ”deres” båd.
 • Materialeudvalget vil opslå nogle dage eller aftener i årets løb, hvor en eller flere vil være tilstede i bådhallen for råd og vejledning i arbejdets udførelse.
 • Interesserede kan søge om at komme på materialekursus.

 

 

Materialeudvalget

VORES LOKALER

 

 

Det er muligt for medlemmer at låne klubbens lokaler.

 

Kontakt Lotte på lottegaard@gmail.com

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN ANNO 2016

Havet er et skønt byrum

GEFION

Strandvænget 47

2100 København Ø.

Copyright @ All Rights Reserved